Quy định về việc báo lỗ của doanh nghiệp

Quy định về việc báo lỗ của doanh nghiệp, Doanh nghiệp được báo lỗ trong bao nhiêu năm? Những khoản lỗ đó được phép chuyển lỗ trong bao nhiêu năm? Bút toán kết chuyển lỗ năm trước sang năm nay ra sao? Bài viết sau đây, Công ty phần mềm Bamboo sẽ chia sẻ về vấn đề này nhé!

Xem thêm:

 1. Quy định về việc báo lỗ của doanh nghiệp, Doanh nghiệp được báo lỗ trong bao nhiêu năm?

Căn cứ theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC về Quy định về việc báo lỗ của doanh nghiệp, Xác định lỗ và chuyển lỗ của doanh nghiệp cụ thể như sau:

 • Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
 • DN sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
 • Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.
 • Ví dụ: Năm 2016 doanh nghiệp A có phát sinh lỗ là 12 tỷ đồng, năm 2017 doanh nghiệp A có phát sinh thu nhập là 14 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 206 13 là 12 tỷ đồng, doanh nghiệp A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2017.

Ví dụ : Năm 2016 doanh nghiệp B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2017 doanh nghiệp B có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì:

 • Doanh nghiệp B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2017;
 • Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, doanh nghiệp B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2016 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
 • doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.
 • doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên.
 • Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
 • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.
 • Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.”

Kết luận

 • Trong quy định về việc báo lỗ của doanh nghiệp không có quy định về việc doanh nghiệp được phép lỗ trong bao nhiêu năm
 • Chỉ có quy định là doanh nghiệp chỉ được phép chuyển lỗ liên tục trong vòng 5 năm
 1. Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

 • Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận chưa phân phối:
 • Để xác định được kết quả hoạt động doanh của năm trước thì chúng ta phải dựa vào số dư của TK 4212 trên BCĐPS tài khoản của năm trước.
 • Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => Năm trước DN lỗ => Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán:
 • Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước
 • Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
 • Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước DN lãi => Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán:
 • Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay
 • Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *