Phần mềm kế toán miễn phí

Bamboo Finence – Phần mềm kế toán miễn phí dùng thử 

Bamboo Finence là phần mềm kế toán chuyên biệt dành cho phòng tài chính kế toán của các doanh nghiệp. Là công cụ hữu hiệu của kế toán viên cũng như nhà lãnh đạo trong việc lưu trữ, quản lý, phân tích và tổng hợp số liệu kế toán.

 [vc_column_text]

BamBoo Finence được xây dựng với mong muốn trở thành một công cụ hữu ích nhất. Góp phần giải quyết những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải.

[/vc_column_text]

Phần mềm kế toán Bamboo Finence có 13 phân hệ chính

 • Phân hệ hệ thống
 • Các bút toán cuối kỳ
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay.
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu.
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả.
 • Kế toán hàng tồn kho.
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán công cụ dụng cụ
 • Quản lý theo khoản mục phí
 • Kế toán giá thành công trình
 • Kế toán giá thành sản xuất
 • Báo cáo thuế.
 • Thuế thu nhập cá nhân.
Ngoài ra do nhu cầu quản lý của mỗi doanh nghiệp là khác nhau vì vậy phần mềm kế toán Bamboo Finence cho phép chỉnh sửa linh hoạt theo yêu cầu khách hàng.
Bạn có thể download phần mềm kế toán miễn phí dùng thử Bamboo Finence tại đây:
download 2017
    Phần mềm kế toán miễn phí theo TT 133
download 2017
    Phần mềm kế toán miễn phí theo TT 200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *