Phần mềm kế toán excel theo thông tư 200

Phần mềm kế toán là một công cụ không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp cũng như là của kế toán viên. Vì vậy hôm nay công ty phần mềm kế toán Bamboo xin gửi tặng các bạn kế toán cũng như các doanh nghiệp không có đủ điều kiện mua phần mềm kế toán một công cụ rất hữu ích đó là phần mềm kế toán Excel.

Phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200 này cũng tương đối dễ sử dụng và trực quan.

Đây là giao điện chính của chương trình

Các chức năng chính của phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200 gồm:

 • Phiếu thu chi
 • Sổ nhật kí chung
 • Sổ cái tài khoản
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ quỹ tiền mặt VNĐ
 • Sổ chí tiết tài khoản
 • Nhật kí nhập xuất
 • Phiếu nhập kho / Nhập chi phí mua hàng
 • Thẻ kho
 • Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hóa
 • Nhập xuất tồn
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài  chính
 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối tài khoản
 • ……..Phần mềm kế toán excel theo thông tư 200

Các bạn có thể download phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200 tại đây:

download 2017

Ngoài ra nếu bạn muốn tham khảo giá bán phần mềm kế toán Bamboo xin kích vào đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *