Hướng dẫn tập hợp chi phí tính giá thành công trình trên phần mềm kế toán Bamboo Accounting

Ngày 31/01: Cuối kỳ xác định Công trình Sơn La được hoàn thành và bàn giao cho đối tác. Doanh thu công trình là 1.200.000.000 VNĐ còn Công trình Hòa Bình vẫn đang thời kỳ thi công.

– Tính khấu hao

– Tính giá vốn

– Tạo và phân bổ giá thành (trực tiếp)

– Kết chuyển giá thành công trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *