HDSD phần mềm kế toán BamBoo Accounting theo nghiệp vụ – Phân hệ tiền mặt – Nghiệp vụ 12

Phần mềm kế toán BamBoo Accounting :
Nghiệp vụ 12 – Phân hệ tiền mặt
Ngày 05/01 thanh toán tiền lương cho công nhân viên tháng 12/20016 là 150.000.000đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *