HDSD phần mềm kế toán BamBoo Accounting theo nghiệp vụ – Phân hệ mua hàng bán hàng – nghiệp vụ 3

Ngày 05/02 nhập kho lô hàng của Công ty Cổ phần Thanh Nam, MST 3500550783, chưa trả tiền theo HĐ 00339, ký hiệu NM/2009Q, ngày 05/02 như sau: ( Thông tin như trong video)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *