HDSD phần mềm kế toán BamBoo Accounting – Phân hệ giá thành công trình – nghiệp vụ 5

Ngày 08/01 xuất kho:
– 3.000Kg VLP Chất xúc tác và 2.000kg VLC Sơn màu phục vụ Công trình Hòa Bình;
– 2.000Kg VLP Chất xúc tác và 1.000kg VLC Sơn màu phục vụ Công trình Sơn La;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *