HDSD phần mềm kế toán BamBoo Accounting – Phân hệ giá thành công trình – nghiệp vụ 1

Nghiệp vụ 1: Ngày 01/01/2017 mua một dây truyền xẻ đá, chưa thanh toán tiền cho Công ty TNHH Thương mại Đại La – Số 8 Lê Thanh Nghị, HN, MST 0102356661. Dây truyền được đưa ngay vào sử dụng phục vụ tại công trình Sơn La (theo HĐ 00809, ký hiệu MH/2009K, ngày 01/01).Công ty trích khấu hao trong vòng 5 năm, chi phí được phân bổ hoàn toàn cho công trình Sơn La.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *