Cách kê khai thuế hàng hóa nhập khẩu

Công ty có nhập khẩu một lô hàng nhập khẩu vào tháng 2/2015. Khi làm tờ khai thuế GTGT, công ty căn cứ trên tờ khai hải quan để kê khai khấu trừ. Vậy công ty kê khai thuế hàng hóa nhập khẩu như thế có đúng không?

Xem Thêm:

Trả lời:

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 15, Khoản 1 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:
“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”
Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 5 quy định về khai bổ sung hồ sơ kê khai thuế hàng hóa nhập khẩu như sau:
“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
….
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế
…..
b) Hồ sơ kê khai thuế hàng hóa nhập khẩu bổ sung 
– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);
– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai
 bổ sung, điều chỉnh.”

  • Căn cứ theo các quy định trên thì điều kiện để kê khai thuế hàng hóa nhập khẩu khấu trừ thuế GTGT là phải có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu mà không được căn cứ vào tờ khai hải quan để kê khai thuế. Công ty bạn phải khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT đã kê khai khấu trừ trong kỳ theo quy định trên.

Khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT đã kê khai bằng cách nào? Mời bạn đọc tham khảo tại đây: Hướng dẫn kê khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *